Polityka RODO

Klauzula informacyjna

  1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Pruszyński – Nowicki sp. z o.o., zwany dalej „Administratorem”. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Motaniec 2k, 73-108 Kobylanka. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Justyna Kisiel, z którą można skontaktować się: adres e-mail: justyna.kisiel@pruszynski.com.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. w odpowiedzi na Państwa kontakt z nami.
  3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa – jeżeli obowiązek udostępnienia Państwa danych wynika z obowiązujących przepisów, oraz podmioty świadczące dla nas usługi organizacji procesów przetwarzania danych, którym udostępniamy je wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wskazane uprawnienia można realizować kontaktując się z nami mailowo lub pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany powyżej.
  5. Mają również Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie na ul. Stawki 2, gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  6. Podane przez Państwo dane są niezbędne do kontaktowania się z Państwem a ich brak uniemożliwi ten proces, przy czym będziemy przechowywali Państwa dane osobowe tylko tak długo i wyłącznie, jak jest to niezbędne do podjęcia kontaktu zwrotnego z Państwem.