DOSTAWY

Dostawy do klientów odbywają się stałymi trasami w konkretnie wyznaczone dni tygodnia.

Wszelkie zmiany dotyczące tras są uzgadniane przez dział Logistyki indywidualnie z klientem.

Informacje o dostawie

Dostawy odbywają się w parzyste numery tygodnia roku, począwszy od 16 tygodnia (tj. 15-20 kwietnia). Dokładne terminy wyjazdów zostały zaznaczone na zielono w Kalendarzu dostaw na rok 2024. Dostawy realizowane są do miejsc, których kody pocztowe rozpoczynają się numerami na zachód od linii podziału na mapie Trasa Polska. Pierwsze miejsce rozładunkowe w poniedziałek 8:00 rano, ostatnie maksymalnie do piątku po południu.

Więcej informacji o warunkach dostawy znajduje się w Katalogu Pruszyński-Nowicki Motaniec w zakładce Katalogi.

Koszt transportu do jednego punktu rozładunkowego wynosi 400zł netto.

Zamówienia zbierane są do środy do godziny 16:00 poprzedzającego tydzień wysyłkowy. Załadunek odbywa się w Motańcu w godzinach 8:00-14:00 w piątki poprzedzające tydzień wysyłkowy.

Informacje DOdatkowe

Trasa jest optymalizowana pod kątem ilości kilometrów jako priorytet i ilości punktów rozładunkowych. Maksymalna długość towaru wynosi 13,60m.