W trosce o bezpieczeństwo pracy naszych pracowników modernizujemy oświetlenie naszego magazynu, dostosowując je do aktualnych norm i zaleceń. Projekt modernizacji zakłada zwiększenie bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego naszych magazynierów. Szczegóły projektu:

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

„PROJEKT DOTYCZĄCY UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CELU DOSTOSOWANIA PARAMETRÓW OŚWIETLENIA DO AKTUALNYCH NORMATYWÓW, POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA WYSOKOŚCI ORAZ OGRANICZENIA OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO NA STANOWISKU MAGAZYNIER